Starterslening Boekel

SVn Toetsrente Starterslening: week 49-2014

De SVn Toetsrente om de hoogte van de Starterslening vast te stellen. SVn gebruikt de rentetarieven die gelden op het moment van ontvangst van de aanvraag van de Starterslening.

SVn hanteert per 1 april 2014 als toetsrente de door geldverstrekkers gepubliceerde 10-jaars rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG om de hoogte van de Starterslening vast te stellen.

Het rentepercentage, dat zal gelden voor het bepalen van de maandtermijnen van de Starterslening, is het 15-jaars rentetarief van SVn. Aan de tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: SVn.

    Per 1 december 2014
 SVn     > SVn Toetsrente  : 3,1%
   > SVn 15-jaars rentetarief   : 4,1%